Fuglsanggårdsskolen - Fysik og kemi i 9. klasse

 

 til forsiden

bar06_solid1x1_black_1.gif

 

 

 

 

 

FYSIK:

Volt, ampere, watt

 

Opdagelsen af neutronen


 

Her er et billede af Rutherfords atommodel med en atomkerne og elektronerne flyvende uden om. Tæl protonerne! Der er 11, det er altså metallet natrium, der er på billedet. 11 protoner, der hver vejer 1u, i alt 11u. Men et natriumatom har en masse på ca. 23u, og det vidste man i 1911, hvor Rutherford lavede sin atommodel.

Forklaringen kom først i 1932, igen i England.
Atomfysikerne havde en idé om, at der i kernen måtte være nogle flere partikler. Når de var så svære at påvise, kunne det være fordi partiklerne ikke havde elektrisk ladning. Man ledte derfor efter en elektrisk neutral partikel.

I 1932 lykkedes det for James Chadwick at lave et eksperiment, der gjorde det sandsynligt, at der findes neutrale partikler i atomkernen.
Metoden var som hos Rutherford at skyde med alfapartikler:


 

Chadwick brugte 2 plader i sit eksperiment. Han beskød grundstof nr. 4 Beryllium med alfapartikler, og på mystisk vis kom der så protoner ud af parafin-pladen (parafin er en slags voks). Han forklarede det med, at der måtte være kommet nogle partikler ud af berylliumpladen, som man ikke kunne opdage på den sædvanlige måde: Lysglimt på malede metalplader. Han kaldte partiklerne for neutroner.

Det kan tegnes sådan:

Når en neutron lige netop kan skubbe en proton ud af vokspladen, kunne det være fordi neutronen og protonen har samme masse. Neutronen har også en masse på 1u.

Siden 1932 har man vidst hvorfor atomernes masse er større end massen for protonerne. Det skyldes at der også er neutroner i atomkernen. Og så bliver det muligt at lave et korrekt billede af et natrium-atom - også med elektronskaller, som blev opdaget af Niels Bohr i 1913: