Fuglsanggårdsskolen - Fysik og kemi i 9. klasse

 

 til forsiden

bar06_solid1x1_black_1.gif

 

FYSIK:

Volt, ampere, watt

 

Røganalyse af røg fra stearin:

Stearin består kun af 3 ting: Kul, hydrogen og oxygen: C18H36O2
Når stearin brænder, går kullet i forbindelse med luftens oxygen og danner kuldioxid. Hydrogenen går også i forbindelse med luftens oxygen og danner vand. Derfor skal røganalysen vise, at der ved forbrænding af stearin dannes kuldioxid og vand.

  

 

Materialer:
Stativ, 2 stativklemmer, fyrfadslys, tændstikker, tragt, 2 slanger, cylinderglas med koldt vand, 2 maxi-reagensglas, 2 glasrør, 2 propper med 2 huller, 4 vinkelrør, kalkvand, sugepumpe.

Det ene reagensglas er tomt og står i et cylinderglas med koldt vand. Her vil vanddamp fra røgen sætte sig som dug på reagensglassets sider. Det kaldes at vandet kondenserer.

Det andet reagensglas indeholder kalkvand til påvisning af CO2

Røgen skal først gennem det tomme reagensglas, derefter gennem kalkvand. Hvis røgen starter med at gå gennem kalkvand, vil vanddampen forsvinde ned i kalkvandet, og man kommer ikke til at se den.

Læs på siden om forbrænding af kul, hvordan apparaturet skal samles.

Kemisk ligning:

  Stearin   og luftens oxygen bliver til kuldioxid  og   vand

C18H36O2  +     26 O2             —>      18 CO2    +  18 H2O

!8 kulatomer giver kul til 18 CO2 molekyler
36 hydrogen-atomer giver hydrogen til 18 H2O-molekyler
De 18 CO2 molekyler indeholder 18 gange 2 = 36 oxygen-atomer.
De 18 vandmolykyler indeholder 18 gange 1 = 18 oxygen-aytomer.
Der er derfor opstået i alt 36 + 18 = 54 oxygenmolekyler. Hvor kommer de fra?

2 af de 54 oxygen-atomer kommer fra stearin-molekylet. Resten, 54 - 2 = 52 oxygen-atomer kommer fra luften.

Oxygen-molekyler i luften hedder O2.
Der bruges 2 oxygen-atomer til hvert O2-molekyle. De 52 oxygen-atomer kommer derfor fra 52:2=26 oxygen-molekyler i luften. Derfor skal der stå 26 foran O2