Fuglsanggårdsskolen - Fysik og kemi i 9. klasse

 

 til forsiden

bar06_solid1x1_black_1.gif

 

FYSIK:

Volt, ampere, watt

 

Forbrænding:

Stoffer som stammer fra olie, har ofte nemt ved at brænde, fx benzin, diesel-olie, petroleum og terpentin. Sprit kan man lave af andet end olie, men det brænder også nemt.

Stofferne består for det meste af kul, hydrogen og oxygen. Når de brænder, dannes der kuldioxid, CO2 og vand, H2O.

Sprit: C2H5OH  og Acetone: C3H6O er stoffer, du kender fra din hverdag. Vi har brændt sprit, etanol i fysiklokalet, men det var ikke en opfordring til at prøve selv. Heller ikke med de andre stoffer, dert er nævnt på denne side.

Man ser først på ligningens venstre side, på det stof, der skal brændes:
Hvor mange C’ er der? Hver gang der er et C, kommer et CO2-molekyle på ligningens højre side.

Hvor mange H’ er der? Hver gang der 2 H’er, kommer der et vand-molekyle på ligningens højre side. Et vandmolekyle, H2O indeholder 2 H-atomer.

Så ser man på ligningens højre side. Hvor mange O’ er der? Nogle af O’erne kommer måske fra det stof, der brændte, og resten kommer fra luftens oxygen. Et oxygen-molekyle, O2 indeholder 2 O-atomer. Derfor skal man halvere det tal, der skal stå foran O2.

Husk: Tal foran stoffet gælder for hele molekylet. Tal bagved et stof gælder kun for det pågældende atom.

 

Kul: C + O2 CO2
Ethanol, sprit: C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O
Butanol: C4H9OH + 6O2 4CO2 + 5H2O
Acetone: C3H6O + 4O2 3CO2 + 3H2O
Ether: C3H10O + 5O2 3CO2 + 5H2O
Benzin: C7H16 + 11O2 7CO2 + 8H2O
Pentan: C5H12 + 8O2 5CO2 + 6H2O
Stearin: C18H36O2 + 26O2 18CO2 + 18H2O

Lidt sværere: Her under skal man beregne på 2 molekyler af kulbrinten, for at få oxygen-atomerne til at passe. Ellers ender man med halve O2-molekyler.

Butan, flaskegas: 2C4H10 + 13O2 8CO2 + 10H2O Metanol: 2CH3OH + 3O2 2CO2 + 4H2O
Propanol: 2C3H7OH + 9O2 6CO2 + 8H2O

 

 

1.     Antal C

2.     Antal H

3.     Antal O