Fuglsanggårdsskolen - Fysik og kemi i 9. klasse

 

 til forsiden

bar06_solid1x1_black_1.gif

 

FYSIK:

Volt, ampere, watt

 

 

Find syre-resten - lav en syrerest-prøve.

Nogle salte er næsten uopløselige i vand. De laver derfor bundfald i vandige opløsninger. Disse salte kan fortælle, hvilken syre-rest, der er i en flaske, hvor man ikke kender indholdet. Man kalder det at lave syrerest-prøver.

Sølvnitrat er en klorid-finder:

Sølvklorid, AgCl er det eneste klorid, som laver bundfald i vand. Man bruger et salt, som hedder sølvnitrat, AgNO3 til at fremprovokere bundfaldet. Sølv-ionen i sølvnitrat finder omgående klor-ionen i saltet med klorid, og så kommer der bundfald i form af sølvklorid.
Sølvnitrat, AgNO3 er altså en klorid-finder.

Bariumklorid er en sulfat-finder:

Bariumsulfat, BaSO4 er det eneste sulfat, som laver bundfald i vand. Man bruger et salt, som hedder bariumklorid, BaCl2 til at fremprovokere bundfaldet. Barium-ionen i bariumklorid finder omgående sulfat-ionen i saltet med sulfat, og så kommer der bundfald i form af bariumsulfat.
Bariumklorid, BaCl2 er altså en sulfat-finder.

På jagt efter klorider og sulfater:

Du har ledt efter syresterne klorid og sulfat i 8 opløsninger ved hjælp af de to syrerest-findere sølvnitrat og bariumklorid.
Man kommer lidt af opløsningen i et reagensglas og tilsætter et par dråber sølvnitrat og bariumklorid. Hvis der kommer bundfald med sølvnitrat er der fundet klorid, og hvis der kommer bundfald med bariumklorid, er der funder sulfat.
Man kan også finde saltsyre og svovlsyre, fordi man får besked om hvilken syrerest, der er tale om.

Opløsning

Kemisk ligning

Natriumklorid, NaCl

NaCl  +  AgNO3  " NaNO3  +  AgCl$

Svovlsyre, H2SO4

H2SO4  +  BaCl2  " 2HCl  +  BaSO4$

Lithiumklorid, LiCl

LiCl  +  AgNO3  " LiNO3  +  AgCl$

Kobbersulfat, CuSO4

CuSO4  +  BaCl2  "  CuCl2  +  BaSO4$

Zinksulfat, ZnSO4

ZnSO4  +  BaCl2  " ZnCl2  +  BaSO4$

Magnesiumklorid, MgCl2

MgCl2  +  2AgNO3  " Mg(NO3)2  +  2AgCl$

Calciumklorid, CaCl2

CaCl2  +  2AgNO3  " Ca(NO3)2  +  2AgCl$

Zinkklorid, ZnCl2

ZnCl2  +  2AgNO3  " Zn(NO3)2  +  2AgCl$

   

Et blåt salt - hvad mon det er?

Bundfald med BaSO4  - syreresten må være sulfat!
Så kan en flammeprøve vise metalionen:

Flammen bliver grøn. Det er kobbers flammefarve.
Det blå salt i reagensglasset må være kobbersulfat.