Fuglsanggårdsskolen - Fysik og kemi i 9. klasse

 

 til forsiden

bar06_solid1x1_black_1.gif

 

FYSIK:

Volt, ampere, watt

 

 

Syrer, baser og salte består af ioner.

 

plus-ion

minus-ion

surhedsgrad, pH-værdi

Syrer:

hydrogen-ioner

syrerest-ioner

fra pH 0 til mindre end pH 7

Baser:

metal-ioner

hydroxid-ioner

fra større end pH 7 til pH 14

salte:

metal-ioner

syrerest-ioner

som regel neutral, pH 7

En meget stor del af de kemikalier, der står i kemikalie-skabene er enten syrer, baser eller salte.

Syrer:

Syrer består af hydrogen og ----.
Resten af indholdet i syrer, lige meget hvad det er for en syre, har fået fællesnavnet syrerest.
Derfor består syrer af hydrogen og syrerest.

 

Syre-navn

Kemisk navn

 H-ioner

Syrerest-ion

syrerest-navn

 

 

 

 

 

Saltsyre

HCl

H+

Cl-

klorid

Svovlsyre

H2SO4

2 H+

SO4--

sulfat

Salpetersyre

HNO3

H+

NO3-

nitrat

Kulsyre

H2CO3

2 H+

CO3--

carbonat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syrerester er ikke selvstændige stoffer. Den kemiske binding i syreresterne er så stærk, at de i en kemisk reaktion opfører sig som om, de er ét stof. Hvis der er sulfat i et af de stoffer man vil bruge i en kemisk reaktion, så er der også sulfat i det færdige produkt. Syrerest-ionen deler sig ikke. Det skyldes at den kemiske binding inden i syrerest-ionen er en covalent binding. Du har et eksempel på det, sulfat-ionen SO4-- i dine noter. Du kan også se den her!

 

Baser:

Baser består af et metal og hydroxid.

Hydroxid er den del af et vandmolekyle, som bliver tilbage, når vandmolekytels ene hydrogen-atom fraspaltes. Det kan du læse mere om på siden Fra vand til syre og base.

Base-navn

Kemisk navn

Metal-ion

Hydroxid-ion

 

 

 

 

Natriumhydroxid

NaOH

natrium, Na+

OH-

Kaliumhydroxid

KOH

kalium, K+

OH-

Calciumhydroxid

Ca(OH)2

calcium, Ca++

2 OH-

Bariumhydroxid

Ba(OH)2

barium, Ba++

2 OH-

 

Salte:

Salte består af et metal og en syrerest.

Navn

Kemisk navn

Metal-ion

Syrest-ion

 

 

 

 

Natriumklorid

NaCl

natrium, Na+

klorid, Cl-

Calciumcarbonat

CaCO3

calcium, Ca++

carbonat, CO3--

Kaliumnitrat

KNO3

kalium, K+

nitrat, NO3-

Bariumsulfat

BaSO4

barium, Ba++

sulfat, SO4--

 

Salte er et besværligt ord. I hverdagssproget kender vi salt. Det er køkkensalt, på kemisprog natriumklorid, NaCl. Men i kemisproget er der mange andre salte end natriumklorid.

Desuden er inddelingen i syrer, baser og salte som 3 forskellige ting ikke så god, for nogle salte kan opføre sig som syre, altså farve indikatorpapir rødt, og andre salte kan opføre sig som baser og farve indikatorpapir blåt.