Fuglsanggårdsskolen - Fysik og kemi i 9. klasse

 

 til forsiden

bar06_solid1x1_black_1.gif

 

Induktion

FYSIK:

Volt, ampere, watt

 


Fremstilling af vekselstrøm

Elektricitet og magnetisme hører sammen. Når der løber elektrisk strøm i en led ning, bliver ledningen magnetisk. Og når man bevæger en magnet hen over en ledning, kommer der elektrisk strøm i ledningen. Det er en svag strøm, derfor skal man bruge en spole. Så laver magneten elektricitet i alle vindingerne på spolen, og så kommer der elektricitet nok til, at man kan lave eksperimenter med det.
 

  

 

Til eksperimentet bruges to spoler, 2 ledninger, en magnet og et en viser, der sidder på en lille magnet, et såkaldt galvanometer.
Spolerne forbindes med de to ledninger. Galvanometeret sættes ned i den ene spole. Når magneten stikkes ned i den anden spole, kommer der elektricitet i spolens vindinger. Elektriciteten løber til spolen med galvanometer. Når spolen får strøm, bliver den magnetisk, og spolens magnetisme vekselvirker så med den lille magnet med viser: Viseren bevæger sig.

Hvis magnetens nordpol stikkes ned i spolen, bevæger viseren i galvanometeret sig til én side. Når nordpolen trækkes op igen, bevæger viseren sig til den anden side. Det er om vendt, hvis sydpolen stikkes ned i spolen.
Viseren skifter fra side til side, fordi den elektriske strøms retning skifter. Når nordpolen stikkes ned i spolen løber strømmen den ene vej i ledningen, og når nordpolen trækkes op, løber strømmen den anden vej. Elektrisk strøm, som skifter retning kaldes vekselstrøm.                    

Det virker kun, men magneten bevæges. Når magneten står nede i spolen, kommer der ikke elektricitet.

Vekselstrømmens styrke afhænger af magnets fart:
Hvis magneten bevæges langsomt, bliver udslaget på viseren lille. Hurtig bevægelse giver stærkere vekselstrøm.

Vekselstrømmens styrke afhænger vindingstallet:
Hvis man bruger en spole med 200 vindinger, bliver udslaget på viseren lille. Flere vindinger giver stærkere vekselstrøm. Man sætte eksperimentet op med 2 forskellige spoler, så er det nemt at vise forskellen på 20 og 40 vindinger.

Vekselstrømmens styrke af hænger af magnetens styrke:
Hvis man stikker en stærkere magnet ned i spolen, bliver viserens udslag større. Stærkere magnetisme giver stærkere vekselstrøm.

Regel: Vekselstrømmens styrke afhænger af magnetens fart, magnetens styrke og af vindingstallet.